Αρχική

Η Vetery Services, είναι μία εταιρεία εξειδικευμένη σε έργα διαχείρισης θεμάτων που απασχολούν την Δημόσια Υγεία. Ιδρύθηκε με πρόθεση την ουσιαστική και επιστημονική συνεισφορά στην υπόθεση της υπεύθυνης και αποτελεσματικής παρέμβασης σε ζητήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γι’ αυτό δημιούργησε, μια διεπιστημονική ομάδα στελεχωμένη από Βιολόγους, Χημικούς, Χ. Μηχανικούς και Γεωπόνους. για την μελέτης και ανάλυσης, της κάθε ανάγκης ενός εκάστου των πελατών της.

Σήμερα, μετά από χρόνια εφαρμογών και έρευνας, διαθέτει ένα εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών στην Κεντρική, Δυτική και Νότια Ελλάδα, εργαστήριο έρευνας εφαρμογών, ειδικό εξοπλισμό, εργαλεία στελεχωμένα με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και κυρίως μια μεγάλη αλυσίδα πελατών σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμοι, Βιομηχανίες, Νοσοκομεία, Ξενοδοχεία κ.λ.π.

Στη φιλοσοφία της πρυτανεύει η ανθρωποκεντρική αντίληψη και πάντα επιδιώκει την προστασία του ανθρώπου από κινδύνους που καραδοκούν και απειλούν την υγεία και την ασφάλειά του.

Οι άνθρωποι της Vetery Services στοχεύουν στην ουσιαστική προστασία με σεβασμό στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, επενδύοντας στην έρευνα, την εκπαίδευση, την ποιότητα και κυρίως την προστασία του περιβάλλοντος.